Kaizen

Kaizen – z jap. ,,zmiana na lepsze”. Podejście polegające na ciągłym doskonaleniu oraz rozwiązywaniu codziennych problemów. W podejściu Kaizen szukamy możliwości poprawy w miejscu gdzie występują problemy.  Cechą charakterystyczną systemu Kaizen jest to, że pracownicy zgłaszają sugestie dotyczące poprawy ich stanowisk pracy, 5S, jakości czy też wydajności.