Kompleksowe wdrożenie TPM

Szkolenie związane z wprowadzeniem do organizacji kultury technicznej zwanej TPM. Dedykowane wszystkim działom Twojej organizacji.

W trakcie warsztatów, poprzez gry szkoleniowe i praktyczne przykłady, zostanie przekazana zostanie uczestnikom wiedza na temat każdego z filarów TPM, jego roli oraz wpływu na inne elementy TPM.

Szkolenie w praktyczny sposób przygotowuje do zmiany kultury pracy i ukierunkowuje ja na ciągłe podnoszenie efektywności parku maszynowego angażując w ten sposób wszystkich pracowników organizacji.

 

Program warsztatu:

I-Wprowadzenie do TPM

Wprowadzenie do kultury TPM. Uczestnicy odpowiedzą sobie czym jest TPM (gra szkoleniowa), jakie są nowe role mechanika i operatora oraz jakie funkcje pełni 5S i Kaizen w ramach TPM.

II- Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

W ramach szkolenia zwrócimy uwagę jaką rolę pełni Autonomiczne Utrzymanie Ruchu w kulturze TPM. Uczestnicy poznają poszczególne kroki, etapy wdrażania TPM-AM oraz „best practice” które ułatwiają wdrożenie tego kroku.

 • Pierwsze czyszczenie – akcja „czerwona kartka”.

       Omówienie pierwszego i kluczowego kroku podczas wdrażania TPM-AM. W tym kroku omówimy czym jest ten krok, jaki jest jego cel i jak dobrać zespół do realizacji „pierwszego czyszczenia”

 • Przeciwdziałanie źródłom zanieczyszczeń.

     W tym kroku podkreślimy, że nie wystarczy posprzątać maszyny. Trzeba też dotrzeć do źródła anomalii i usunąć ich przyczynę źródłową. Jest to jednocześnie początek przygody z Focus Improvement.

 • Wprowadzenie tymczasowych standardów

     Omówimy w tym kroku jak  samodzielnie stworzyć karty kontrolne AUR.  Nauczymy się też jak tworzyć instrukcje pracy One Point Lesson.

 • Przegląd standardów + metodyka szkoleń w ramach TPM

     W ramach szkolenia zwrócimy uwagę jak skutecznie szkolić pracowników z zakresu TPM. W jaki sposób tworzyć i używać Job Matrix do zarządzania wiedzą techniczną pracowników.

 • Niezależne sprawdzanie.

     Uczestnicy będą mieli okazję poznać na podstawie przykładów czym jest niezależne sprawdzenie, jakie daje efekty i wymierne korzyści. W tym kroku podkreślimy, jak niezależne sprawdzenie maszyn w ramach AM staje się częścią Planned Maintenance.

 • Kontrola i zarządzanie

      Powiemy o roli przepływu informacji pomiędzy działem Produkcji i Utrzymania Ruchu. O tym, czym jest Gemba Walk w ramach TPM oraz w jaki sposób optymalizować działania TPM.

 • Autonomous Maintenance – Ciągłe doskonalenie.

     Proces TPM nie ma końca. Codziennie pojawiają się nowe problemy techniczne, jakościowe. Odpowiedzią na nie jest sprawny i działający system TPM.

 

III –  Planned Maintenance

Niesamowicie ważna część TPM skupiona na planowaniu działań Służb Utrzymania Ruchu. W tej części skupiamy się zarówno na planowaniu przeglądów jak i na realizacji zadań techników UR.

 • Wybór zadań Obsługi Technicznej

TPM to nie tylko działania prewencyjne. TPM do dobór odpowiedniej metody obsługi wyposażenia w zależności od konsekwencji. W tym kroku skupimy się na doborze tych zadań.

 • Analiza awarii.

Zadanie odpowiednich pytań po awarii może pozwolić uniknąć jej w przyszłości. W ramach ćwiczeń uczestnicy  zapoznają się z pytaniami redukującymi awaryjność w przyszłości.

 • 10 przyczyn awarii wg japońskiego podejścia

W ramach ćwiczeń, na przykładach uczestników, przeanalizujemy wybrane awarie  i określimy ich przyczyny źródłowe w ramach japońskiego podejścia TPM.

 • Planowanie działań TPM-PM

W tej części szkolenia poruszymy kwestię planowania przeglądów maszyn, jak pogodzić plan produkcji i plan przeglądów dla Służb Utrzymania Ruchu

 • Analiza krytyczności maszyn ABC

Czym jest analiza krytyczności maszyn ABC? Do czego służy, jak ją stworzyć i do czego może służyć w codziennej pracy techników UR.

 • Kluczowe wskaźniki dla TPM – OEE, MTBF, MTBR

Czym są wskaźniki OEE, MTBR, MTBF i jak je analizować .

 

IV –  Quality  Maintenance

Filar TPM który skupia się na poprawie i utrzymaniu wysokiej jakości produkowanych wyrobów. W ramach tego modułu uczestnicy poznają zależność pomiędzy jakością i innymi filarami TPM jak AM, PM, Kaizen.

 • Omawiając filar Quality Maintenance skupimy się na analizie wad przy użyciu metody Pareto oraz jak wykorzystać analizę Pareto w poprawie jakości produkowanych wyrobów
 • Szczegółowo omówimy zależność Maszyna-Jakość, jak stan techniczny podzespołów ma wpływ na jakość
 • Skupimy się na tym,  jak działania TPM (Autonomus Maintenance, Planned Maintenance, Focus Improvement) wpływają pozytywnie na poprawę jakości produkowanych wyrobów.
 • Omówimy różnicę między specyfikacją techniczną (np w oparciu o DTR, normy) a specyfikacją procesową.

V –  Focus Improvement

W ramach poznania tego modułu uczestnikom zostanie przekazana wiedza czym jest Focus Improvement oraz jego rola w poszczególnych krokach TPM. W tym kroku skupimy się także na analizie awarii jako impulsowi do Ciągłego Doskonalenia.

 • Focus Maintenance jest sercem działań TPM. To podążanie ścieżką Ciągłego Doskonalenia, codzienne analizy awarii pod kątem dostępności parku maszynowego, wydajności czy też problemów jakościowych.
 • W tamach tego filaru poznamy także 16 strat TPM i jak ich eliminacja wpływa na efektywne wykorzystanie parku maszynowego OEE

VI –  Kształcenie i szkolenia

Filar TPM poświęcony rozwojowi pracowników oraz ich kompetencji jakie są potrzebne do efektywnego zarządzania parkiem maszynowym. W tym kroku powiemy o tym jak utrzymać wypracowany poziom wiedzy oraz jak transferować wiedzę z działu Utrzymania Ruchu do działu Produkcji.

 • Filar poświęcony kształceniu i edukacji pracowników w ramach TPM.
 • W ramach szkolenia omówimy zarówno jak przekazywać wiedzę obecnym pracownikom oraz jak zaznajomić nowych pracowników z bieżącą kulturą organizacyjną opartą o TPM.

VII –  Zarządzanie TPM         

Moduł poświęcony działaniom, których zadaniem jest ciągły rozwój systemu TPM, budowaniu skutecznych zespołów które rozwiązują problemy techniczne i wprowadzaniu nowych pracowników w kulturę pracy opartej o TPM.

 • Podczas panelu dyskusyjnego omówimy jak skutecznie zarządzać dokumentacją, jak tworzyć małe grupy robocze oraz
 • W ramach szkolenia omówimy też rolę kierownictwa w ramach TPM, kluczowe KPI, ich śledzenie oraz aspekty TPM w systemach zarządzania takich jak ISO czy też IATF.

VII –  Bezpieczeństwo w TPM          

Filar poświęcony regułom jak działać w ramach TPM, żeby prace były efektywne ale także bezpieczne dla użytkowników.

 • TPM to niesamowita przygoda dla całego zespołu naszej organizacji. Nie mniej jednak to praca z parkiem maszynowym. W ramach szkolenia poruszymy kwestię jak realizować plany przeglądów i drobne regulacje przez obsługę przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa
 • Omówiona zostanie także analiza bezpieczeństwa dla prac TPM – Job Safety Analysis

VIII –  Podsumowanie         

Podsumowanie szkolenia TPM. 

 • Podsumowując szkolenie będzie chwila, żeby przyjrzeć się holistycznie kulturze pracy TPM. 
 • To przestrzeń, żeby wraz z uczestnikami zastanowić się nad strategią i planem wdrożenia TPM u siebie w organizacji
 • Podsumowanie warsztatów to tez miejsce na panel dyskusyjny w tematyczne TPM

 

 

 

 Zapraszam do kontaktu i dopasowania szkolenia do Twoich potrzeb

 

Adrian Motyl

Oceń proszę post

Wybierz liczbę gwiazdek.

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Oceń pierwszy