Szkolenie Planned Maintenance

Masz dość gaszenia awarii? Chciałbyś więcej PLANOWAĆ a mniej działać REAKCYJNIE?

PLANNED MAINTENANCE to szkolenia dla Ciebie i Twoich Techników Utrzymania Ruchu.

 

Program warsztatu:

 

I- Wprowadzenie do TPM

 • Wprowadzenie do podejścia TPM

Gra szkoleniowa obrazująca czym jest TPM oraz różne podejścia do kwestii zarządzania parkiem maszynowym w ramach TPM.

 • 5S na Warsztacie Utrzymania Ruchu

Omówienie pierwszego i kluczowego kroku podczas wdrażania TPM-AM. W tym kroku omówimy czym jest ten krok, jaki jest jego cel i jak dobrać zespół do realizacji „pierwszego czyszczenia”. Podkreślimy rolę techników UR podczas pierwszego czyszczenia.

 

II –  Planned Maintenance

Niesamowicie ważna część TPM skupiona jest na planowaniu działań Służb Utrzymania Ruchu. W tej części skupiamy się zarówno na planowaniu przeglądów jak i na realizacji zadań techników UR.

 

 • Analiza krytyczności maszyn ABC

Czym jest analiza krytyczności maszyn ABC? Do czego służy, jak ją stworzyć i do czego może służyć w codziennej pracy techników UR.

 • Strategie Utrzymania Ruchu

W tej części szkolenia omówimy 3 główne strategie UR. Reactive, Preventive oraz Predictive Maintenance oraz uzasadnienie ich stosowania.

 • Określenie czasu wymiany części w ramach PM

Określenie czasu wymiany podzespołów jest jedną z istotniejszych kwestii dotyczących Planowanego Utrzymania Ruchu. Omówimy tu główne założenia, jak szacować czas potrzebny na wymianę podzespołów.

 • Planowanie działań TPM-PM

W tej części szkolenia poruszymy kwestię planowania przeglądów maszyn, jak pogodzić plan produkcji i plan przeglądów dla Służb Utrzymania Ruchu

 • Analiza awarii

Zadanie odpowiednich pytań po awarii może pozwolić uniknąć jej w przyszłości. W ramach ćwiczeń uczestnicy  zapoznają się z pytaniami redukującymi awaryjność w przyszłości.

 • Raport awarii

W tym punkcie odpowiemy sobie na pytanie jak stworzyć prosty ale skuteczny raport z awarii maszyny? Jakie powinien zawierać informacje i co z niego można wyczytać?

 • Jak skrócić czas awarii?

Jak można skrócić czas awarii nie tylko stosując prewencyjne wymiany części? W tym kroku poznamy kilka prostych ale skutecznych metod jak ograniczyć postój maszyny.

 • Budżet Utrzymania Ruchu

Działania UR oraz utrzymanie pożądanej kondycji maszyn wiąże się z kosztami. W tym punkcie powiemy sobie jak planować budżet UR, co wziąć pod uwagę oraz jak go optymalizować.

 • 10 przyczyn awarii wg japońskiego podejścia

W ramach ćwiczeń, na przykładach uczestników, przeanalizujemy wybrane awarie  i określimy ich przyczyny źródłowe w ramach japońskiego podejścia TPM.

 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu z punktu widzenia Utrzymania Ruchu

W ramach szkolenia zwrócimy uwagę jaką rolę pełni Autonomiczne Utrzymanie Ruchu w codziennych działaniach Utrzymania Ruchu. Uczestnicy poznają poszczególne kroki, etapy wdrażania TPM-AM oraz jak dział Utrzymania Ruchu powinien wspierać wdrażanie TPM Autonomous Maintenance.

 

 

 

III –  Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia

Podsumowanie szkolenia TPM Planned Maintenance. Część poświęcona na wymianę zdań, opinii oraz przestrzeń na panel dyskusyjny.

 • Kluczowe wskaźniki dla TPM – OEE, MTBF, MTTR

Czym są wskaźniki OEE, MTBR, MTBF i jak je analizować.

 • Wdrożenie Planned Maintenance w 6 krokach

Wdrożenie Planned Maintenance to wymagające zadanie. W tym kroku omówimy sobie główne kroki jak skutecznie podejść to kwestii TPM-PM

 • Ciągłe doskonalenie w ramach TPM

Zawsze znajdzie się obszar do poprawy. Powiemy tu o podejściu Kaizen i 5S

  

 

Podczas warsztatów w zależności od potrzeby, mogą zostać poruszone zagadnienia:

 • Kaizen
 • Smed
 • Praca standaryzowana
 • 5S
 • OJT /TWI
 • KPI

 

Podczas warsztatu uczestnicy mogą zapoznać się z narzędziami (w zależności od potrzeby):

 • Diagram Spaghetti
 • 5S – organizacja miejsca pracy
 • SMED
 • Arkusze pracy standaryzowanej
 • Metoda Diagram Ishikawy
 • Metoda 5xWhy
 • PDCA

Zawartość merytoryczna warsztatu każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb firmy
i rodzaju działalności prowadzonej przez firmę.

 

Materiały dla uczestników po szkoleniu (mail, pliki do edycji):

 • Arkusz analizy ABC
 • Wzór raportu awarii
 • Arkusz Prewencyjnego Przeglądu PM
 • Arkusz TPM-AM

 

Informacje dodatkowe:

 

Dla kogo:

Warsztat przeznaczony jest dla inżynierów procesów, liderów zespołów produkcyjnych, osoby zajmujące się ciągłym doskonaleniem, technicy utrzymania ruchu, liderów Lean, kierowników produkcji.

 

      Czas trwania:

Czas trwania warsztatów to 2 dni w zależności od potrzeb organizacji.

 

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonego trenera oraz pasjonata TPM.

 

Korzyści dla firmy i uczestników warsztatu:

 

Te warsztaty to możliwość poprawy efektywności Twojego parku maszynowego. To szansa na poprawę komunikacji i współpracy wszystkich działów zaangażowanych w proces produkcji.

Warsztat pobudza do działania i jasno określa cel i sens działań związanych z TPM Autonomiczne Utrzymanie Ruchu.

Buduje też współpracę  pomiędzy Działem Utrzymaniem Ruchu i Działem Produkcji.

Warsztat ten to doskonała okazja do rozpoczęcia nowego etapu w organizacji ukierunkowanego na  efektywne wykorzystanie  parku maszynowego.

 

Przykładowe problemy jakie można rozwiązać podczas warsztatu:

 • Częste awarie maszyn
 • Częste przestoje, w tym mikroprzestoje
 • Bałagan w miejscu pracy i szukanie narzędzi
 • Duże straty materiałowe wynikające z awaryjności maszyn
 • Nieplanowane przerwy podczas realizacji planu produkcji wynikające z awarii
 • Duże koszty wynikające z przestojów maszyn

Oceń proszę post

Wybierz liczbę gwiazdek.

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Oceń pierwszy