SMED

Podejście, w których eliminuje się wszystkie straty w celu uzyskania jak najmniejszego czasu przezbrojenia maszyny. Powiązane z TPM  oraz OEE. W podejściu SMED  czynności wykonywane podczas przezbrojenia dzieli się na:

Zewnętrzne – które mogą być wykonywane jeszcze podczas pracy maszyny,

Wewnętrzne – które mogą być wykonywane podczas zatrzymania maszyny.