MTTR

MTTR – Mean Time To Repair – jeden z wskaźników działu UR. Oznacza średni czas awarii.  Jest obliczany:

MTTR = Suma czasu awarii / ilośc awarii.