JSA

JSA – Job Safety Analyzis – metoda szacowania ryzyka na jakie poddany jest pracownik w oparciu o prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku i skutków jakie za sobą niesie.