5s

Japońskie podejście do organizacji miejsca pracy. Podejście to składa się z 5 kroków.

Selekcja – usunięcie z stanowiska pracy elementów zbędnych, niepotrzebnych,

Systematyka – ustalenie miejsca na wszystkie potrzebne rzeczy,

Sprzątanie – codzienne dbanie o stanowisko pracy, podstawa do TPM

Standaryzacja – Standaryzacja dotychczasowych osiągnięć, zasad jak również podstawa do standaryzacji metod pracy

Samodyscyplina – powierzenie operatorom odpowiedzialności za ich miejsca pracy, maszyny.