KPI Utrzymania Ruchu

 

Naprawiasz? Super. Ale czy usprawniasz?

 

Wiele firm produkcyjnych koncentruje się na optymalizacji swoich procesów (głównie produkcja, logistyka), aby osiągnąć efektywność operacyjną i konkurencyjność na rynku. Nie mniej jednak jednym z kluczowych elementów tego podejścia jest skuteczne zarządzanie utrzymaniem ruchu, które pełni kluczową rolę w zapewnieniu niezawodności maszyn i sprzętu produkcyjnego. Jakby nie było, to na sprawnych maszynach wytwarzamy nasz produkt. W tym kontekście kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) stają się nieodzownym narzędziem w monitorowaniu i doskonaleniu procesów utrzymania ruchu.

Definicja Wskaźników KPI:

Wskaźniki KPI to miary wykorzystywane do monitorowania i oceny efektywności w osiąganiu założonych celów. W kontekście utrzymania ruchu wskaźniki te pomagają w śledzeniu kluczowych aspektów, które mogą wpływać na ocenę niezawodności parku maszynowego, koszty związane z realizacją zadań związanych z UR czy czy nawet powiązane z kosztami produkcji (zależnie od charakteru produkcji).

Rola Wskaźników KPI w Utrzymaniu Ruchu:

KPI, czyli Key Performance Indicators, stanowią kluczowy element w zarządzaniu danym w procesie UR czy też TPM. Rola KPI w zarządzaniu procesem TPM jest istotna z kilku powodów:

 1. Pomiar osiągnięć

  KPI umożliwiają monitorowanie postępu w realizacji założonych celów dla UR. Dzięki nim menedżerowie, kierownicy czy też technicy mogą ocenić, czy dany proces funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami, czy też wymaga dostosowań, poprawy.
  Dla przykładu jeśli MTBF systematycznie wzrasta znaczy to, że nasze planowane działania przynoszą efekty.

 2. Identyfikacja obszarów do poprawy

  Analiza wyników KPI  oraz ich trendów pozwala zidentyfikować słabe punkty w procesie. To umożliwia skoncentrowanie się na obszarach wymagających optymalizacji i wprowadzenia odpowiednich działań naprawczych.
  Dla przykładu: Jeśli stopień realizacji zadań Planned Maintenance jest na bardzo wysokim poziomie a nadal masz problemy z awaryjnością może to świadczyć o tym, że zakres przeglądów ( co podlega, jak często) jest niewystarczający.

 3. Ułatwienie podejmowania decyzji

  KPI dostarczają danych (tak rzetelnych jak rzetelny są jest wsad), na podstawie których decydenci mogą podejmować świadome decyzje. Zapewniają one obiektywną podstawę do oceny, czy przyjęte strategie są skuteczne.

 4. Motywacja zespołu

  Dobre KPI są transparentne i zrozumiałe dla techników. Mierzenie postępów oraz ich wizualizacja w sposób dostępny dla całego zespołu może zwiększyć motywację do osiągania celów. Jeśli zespół widzi gdzie zmierza, łatwiej jest mu podejmować suwerenne, autonomiczne decyzje wspierające właściciela procesu.

 5. Dostosowywanie strategii

  W miarę rozwoju procesu TPM może być konieczne dostosowywanie lub zmiana strategii do potrzeb organizacji. KPI dostarczają informacji zwrotnej, które mogą być wykorzystane do korekty działań i lepszego dostosowania działań UR do zmieniających się produkcyjnych.
  Dla przykładu odpowiednie dobranie KPI pomoże zarządzać kosztami, nadgodzinami czy też zbudować plany awaryjne na wypadek wysokiej absencji. A może potrzeba się bardziej skoncentrować na TPM-AM? Dobre szkolenie TPM-AM znajdziesz TUTAJ.

 6. Ocenianie efektywności strategii

  KPI pozwalają na ocenę, czy przyjęta strategia, metody czy też podejście do działań UR jest skuteczna w kontekście osiągania celów organizacyjnych. W razie potrzeby można wprowadzić korekty bądź dostosować strategię do zmieniających się warunków. Bez mierzenia działań UR nie wiesz, czy statek którym zawiadujesz i Twoja załoga zmierza w dobrym, założonym kierunku.

Dobór KPI.

Jakie KPI dobrać do mierzenia i usprawnienia swojego procesu? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Z jednej strony masz klasykę gatunku jak MTBF, MTTR czy OEE ( choć nie tylko UR odpowiada za ten wskaźnik) z drugiej strony masz ogrom innych wskaźników. Ważne jest to, żeby mierzyć coś, co jest istotne, warte śledzenia zarówno dla Ciebie, działu UR jak i organizacji.  Coś, co chcesz realnie zmienić, usprawnić. Inspirację i przykładowe 31 KPI znajdziesz TUTAJ.

Jak zabrać się się za mierzenie KPI?

Po decyzji o wyborze danego KPI zastanów i odpowiedz sobie na kilka pytań:

1.Jak będziesz zbierał dane które będą  potrzebne do danego KPI?
2.Jak często będziesz mierzył dany KPI?
3Jak chcesz osiągnąć dany KPI ( roadmap )?

Więcej o zarządzaniu przez KPI pisałem TUTAJ.

Gdy nie osiągasz założonych celów

Aby efektywnie zarządzać obszarem który chcemy mierzyć czy też monitorować, często wykorzystuje się KPI (Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki wydajności. Jednakże, nie zawsze osiągamy zamierzone cele. W takich sytuacjach istotne jest nie tylko zidentyfikowanie problemów, ale również skuteczne reagowanie i podejmowanie działań naprawczych. Poniżej kilka wskazówek jak reagować kiedy nasze KPI są nieosiągnięte a trend idzie w przeciwnym kierunku niż byśmy sobie tego życzyli.

 1. Analiza przyczyn nieosiągniętych KPI

Pierwszym krokiem w reagowaniu na nieosiągnięte KPI jest dokładna analiza przyczyn niepowodzenia. Warto zbadać, czy problem wynika z niewłaściwego planowania, zbyt ambitnych celów, braków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czy też może występują problemy techniczne związane z maszynami i urządzeniami. Odpowiednia analiza pozwoli zidentyfikować korzenie problemu, co jest kluczowe dla skutecznych działań naprawczych. Możesz tu użyć metody 5X Why, burza mózgów czy też po prostu rozmowa z osobami (działami) mającymi bezpośredni wpływ na Twój KPI.

 1. Dostosowanie strategii utrzymania ruchu

Czasami nieosiągnięte KPI wynikają z nieprawidłowości w obecnej strategii utrzymania ruchu. W takiej sytuacji konieczne może być dostosowanie planu działania, uwzględniając aktualne potrzeby i warunki techniczne. To może obejmować zmiany w harmonogramie konserwacji, częstotliwości przeglądów technicznych czy też ulepszenia w systemach monitoringu i diagnozowania awarii. Być może, pomimo szczerych chęci Twoje zasoby personalne są niewystarczające i potrzebujesz wsparcia w postaci outsorcingu. Powody mogą być różne. Ważna na tym etapie jest analiza przyczyny i zmiana sposobu działania.

 1. Implementacja nowych technologii

Postęp technologiczny może znacząco wpłynąć na efektywność działań utrzymania ruchu. Wprowadzenie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, systemy monitoringu stanu maszyn, termowizja, wibrodiagnostyka czy Internet Rzeczy (IoT), może zwiększyć skuteczność napraw, minimalizując czas przestoju i ryzyko awarii. Skorzystaj z nowości jakie dostarcza rynek. Nie zapomnij o podstawach czyli CMMS. O CMMS pisałem TUTAJ.

 1. Ciągłe monitorowanie i doskonalenie

Niezależnie od podjętych działań naprawczych, kluczowe jest ciągłe monitorowanie wskaźników wydajności i dostosowywanie strategii w oparciu o bieżące wyniki. Ciągła analiza danych pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy i doskonalenie procesów utrzymania ruchu. Tu dotykamy też kwestii jak często mierzyć dany KPI.  Zdrowy rozsądek podpowiada, że kiedy rzeczy idą nie po naszej myśli powinniśmy zwiększyć częstotliwość pomiarów żeby mieć rękę na pulsie.

Podsumowanie:

Wskaźniki KPI odgrywają kluczową rolę w optymalizacji procesu utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej. Stanowią nie tylko narzędzie do monitorowania efektywności, ale również fundament dla podejścia proaktywnego, umożliwiając ciągłe doskonalenie procesów i skuteczne zarządzanie zasobami. Firmy, które z powodzeniem integrują wskaźniki KPI w proces utrzymania ruchu, mają szansę osiągnąć konkurencyjną przewagę poprzez zwiększenie niezawodności i efektywności swoich operacji produkcyjnych.

 

Jeśli ten artykuł Cię zainteresował i chciałbyś żebym popracował nad kulturą TPM z Twoim zespołem zapraszam do kontaktu. W którym obszarze mogę Ci pomów? TPM, SMED, OEE?

Adrian Motyl - pasjonat TPM / SMED

Pasjonat TPM, SMED, optymalizacji prac Utrzymania Ruchu i podnoszenia efektywności parku maszynowego

Oceń proszę post

Wybierz liczbę gwiazdek.

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Oceń pierwszy

Leave a comment