Analiza krytyczności maszyn ABC

Czy wszystkie maszyny w organizacji są jednakowo ważne? Czy każda wymaga działań prewencyjnych? A może są maszyny które choć realizują proces produkcyjny są „mało ważne”?

Na te pytania odpowie Ci analiza krytyczności maszyn ABC

Analiza krytyczności maszyn jest narzędziem, które ułatwia podejmowanie decyzji służbom utrzymania ruch jak i innym managerom na wielu płaszczyznach.

Wykonana zespołowo, oparta o zdrowy rozsądek, znajomość procesu, rynku i do tego wsparta danymi historycznymi (czytaj mierzalnym doświadczeniem) pozwala na szybszą reakcję techników, obniżenie kosztów magazynu czy też ukierunkowanie działań TPM na niezawodność.

 

Po pierwsze praca zespołowa.

Analiza krytyczności maszyn ABC może być stosowana przez wiele działów, nie tylko UR. Dlatego też do poprawnego wykonania analizy potrzebne jest kilka działów. Poniżej znajdziesz działy, które w zależności od organizacji, powinny wziąć udział w analizie krytyczności

Dział BHP – Dlaczego? W zależności od procesu czy też firmy może się tak zdarzyć, że awaria maszyny lub linii będzie miała wpływ na środowisko naturalne.  Metoda usuwania awarii też może należeć do niebezpiecznych (np. awaria pieca i wysoka temperatura).

Dział Produkcji –  „serce firmy” . Wiedza o tym co, gdzie jest produkowane, które maszyny mogą co produkować jest bezcenna. Ma to duży wpływ na ocenę krytyczności. Sam fakt, czy w przypadku dłuższej awarii jesteśmy w stanie przejść na inną linię, maszynę może znacząco podnieść lub obniżyć ocenę ABC.

Dział Technologii – tu powinna być ta sama, jeśli nie większa wiedza dotycząca procesu i wyposażenia. Czy w wypadku dłuższego postoju, mamy zwolnione procesy na innych liniach?  Czy jest możliwa produkcja z punktu widzenia klienta?

Dział UR – Ten dział to motor napędowy analizy krytyczności ABC.  Trzeba  umieć, na podstawie danych, określić średni czas awarii dla parku maszynowego (MTTR), wyznaczyć MTBF, OEE. Wiedza na temat dostępności ewentualnych części zamiennych na magazynie jest w tym przypadku kluczowa.

Dział zakupów – jako dział wspierający w tym przypadku wzmacnia służby techniczne w tematyce związanej z zakupami podzespołów. Dostępność, czas dostawy podzespołów – są to kluczowe dane w analizie ABC.

 

Powołanie zespołu

Jak już wspominałem, ocena krytyczności ABC to praca zespołowa. Dlatego też zanim każdy dział zacznie oceniać nasz park maszynowy należy wspólnie określić kryteria oceny. Granice, zakres kryteriów do oceny mogą być różne w zależności od organizacji. Dla jednych 10000 PLN to olbrzymie straty dla innych organizacji coś, z czym można się pogodzić.

Tak samo rzecz ma się w przypadku np. czasu awarii. W branży automotive 2 dni postoju mogą oznaczać kolosalne problemy z utrzymaniem dostaw gdzie ten sam stracony czas w innym sektorze przemysłowym będzie „szybką” reakcją. Jak mówią mędrcy, „to zależy”.

Poniżej znajdziesz przykłady kryteriów oceny dla działu Produkcji, Utrzymania Ruchu, Logistyki ( od strony klienta) czy tez BHP.
Zaadoptuj je lub zmień według uznania.

 

KRYTERIA OCENY DLA DZIAŁU PRODUKCJI

 

KRYTERIA OCENY DLA DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU

KRYTERIA OCENY DLA DZIAŁU LOGISTYKA / PLANOWANIE

KRYTERIA OCENY DLA DZIAŁU BHP/EHS

Ocena maszyn

Kiedy mamy już oszacowane kryteria oceny dla działów które będą brać udział w analizie, musi nastąpić etap oceny.

Każdy z działów ocenia przez pryzmat własnych kryteriów i doświadczenia:
-park maszynowy,
-linie,
-wyposażenie
-główne podzespoły

Z pewnością taka ocena nie należy do zadań prostych. Z jednej strony ciężko przewidzieć co może się wydarzyć na maszynie i jakie będą tego efekty. Z drugiej strony trzeba zachować chłodny umysł i patrzeć na ewentualne skutki w sposób realny. Szansa, że kilka maszyn, które mogą produkować ten sam produkt, zepsuje się w tym samym czasie i na dłuższy  czas jest znikoma. Oczywiście, sceptyk może powiedzieć, że szansa zawsze jest. Pytanie czy  kiedykolwiek tak się stało chociaż częściowo?

Pomocne w tej analizie będą dwa wskaźniki oraz ich zrozumienie. To MTBF – średni czas między awariami oraz MTTR – średni czas awarii dla danej maszyny. W kolekcjonowaniu i wyciąganiu danych pomocny będzie system CMMS. O CMMS możesz przeczytać tutaj.

Podsumowanie wyników

Kiedy otrzymamy już dane z wszystkich działów które powinny wziąć udział w ocenie, czas na podsumowanie wyników i wyciągnięcie wniosków. Jedną z metod jest wyciągnięcie średniej. Teraz, w zależności od wyniku jaki otrzymamy, określamy krytyczność maszyny w oparciu o decyzje zespołów. Poniższa tabela pokazuje klasy krytyczności w zależności od wyniku.

Pamiętaj, że każda reguła ma wyjątki. Może się tak zdarzyć, że maszyna będzie mało awaryjna, bez wpływu bezpośrednio na klienta ale np. krytyczna z punktu widzenia skażenia środowiska. Rzeczą dla mnie normalną będzie wiec, pomimo średniej, zakwalifikowanie jej jako KRYTYCZNA.

Na koniec kilka wskazówek, w czym pomoże Ci analiza ABC maszyn:

  • Ustalanie priorytetów
  • Decyzje w sprawie zakupu części maszyn, podzespołów
  • W planowaniu i harmonogramowaniu działań UR – artykuł tutaj
  • Doboru odpowiedniej strategii UR do parku maszynowego
  • Skracaniu czasu awarii – artykuł o metodach skracania awarii tutaj
  • Rozdysponowanie techników

Jeśli chciałbyś, żebyśmy razem w ramach WARSZTATÓW TPM dokonali analizy ABC Twojego parku maszynowego z Twoim zespołem zapraszam do kontaktu. KONTAKT

Plik do pobrania:

Analiza Krytycznośći Maszyn ABC CLP

Adrian Motyl - pasjonat TPM / SMED

Pasjonat TPM, SMED, optymalizacji prac Utrzymania Ruchu i podnoszenia efektywności parku maszynowego

Oceń proszę post

Wybierz liczbę gwiazdek.

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 2

Oceń pierwszy

Leave a comment