Business HR i TPM: Klucz do sukcesu organizacji.

Business HR i Utrzymanie Ruchu: Klucz do sukcesu organizacji.

Współczesne organizacje zdają sobie sprawę, że sukces w biznesie nie zależy tylko od strategii marketingowych i finansowych. Kolejnym ważnym elementem, który ma ogromne znaczenie dla efektywności i rentowności firmy, jest odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) oraz skuteczna strategia utrzymania ruchu zwana TPM (ograniczenie kosztów awarii, minimalizacja kosztów przeglądów, zaangażowanie operatorów przeciwdziałanie awariom). Połączenie tych dwóch obszarów, znane jako Business HR i TPM, staje się kluczowym elementem w osiąganiu celów przedsiębiorstwa.

Business HR odnosi się do strategii, procesów i praktyk związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Obejmuje rekrutację, selekcję, szkolenia, wynagrodzenia, rozwój pracowników i wiele innych działań związanych z personelem. Głównym celem Business HR jest tworzenie i utrzymanie zespołu pracowników o wysokich kompetencjach i zaangażowaniu, który będzie w stanie wspierać cele biznesowe przedsiębiorstwa.

Utrzymanie Ruchu natomiast dotyczy działań mających na celu zapewnienie niezawodności i efektywności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Technicy utrzymania ruchu są odpowiedzialni za monitorowanie, konserwację, naprawę i optymalizację parku maszynowego. Współpracują z innymi działami, takimi jak produkcja, logistyka czy też dział jakości aby minimalizować przestoje i awarie, co przekłada się na zwiększenie wydajności i rentowności przedsiębiorstwa.

 

Połączenie Business HR i TPM przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych aspektów jest odpowiednie zarządzanie kompetencjami pracowników. Współpraca między działami HR i Utrzymania Ruchu pozwala na identyfikację i rozwijanie umiejętności technicznych pracowników oraz zarządzanie ich rozwojem zawodowym. Dzięki temu, technicy utrzymania ruchu otrzymują odpowiednie szkolenia i możliwości rozwoju, co prowadzi do podniesienia jakości i efektywności ich pracy. Z kolei HR może wspierać procesy rekrutacji i selekcji pracowników z odpowiednimi kompetencjami technicznymi, które są niezbędne w dziale Utrzymania Ruchu. Dokładnie tak samo ma się rzecz w przypadku operatorów i Autonomicznego Utrzymania Ruchu. Rozwój kompetencji personelu, któy na codzienna obsługuje park maszynowy, przynosi wymierne korzyści w postaci identyfikacji usterek maszyn.

Kolejną korzyścią połączenia Business HR i TPM jest obniżenie rotacji wśród pracowników. Pracownicy, którzy otrzymują odpowiednie szkolenia, możliwości rozwoju i wsparcie ze strony HR, czują się docenieni i zmotywowani do dalszego zaangażowania w firmę. Technicy utrzymania ruchu mają większą satysfakcję z pracy, a co za tym idzie, są bardziej lojalni wobec przedsiębiorstwa. Operatorzy z kolei czują się odpowiedzialni za stan maszyn na których pracują oraz , co najważniejsze, czują, że mają realny wpływ na ich kondycję. Niska rotacja pracowników jest kluczowa dla stabilności operacyjnej i ciągłości utrzymania ruchu, co przekłada się na poprawę niezawodności maszyn i ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

 

Ważnym aspektem połączenia Business HR i TPM jest również lepsze zarządzanie wiedzą. Technicy utrzymania ruchu posiadają cenne doświadczenie i wiedzę techniczną, która może być wykorzystana do doskonalenia procesów produkcyjnych i rozwiązywania problemów. Współpraca z działem HR pozwala na opracowanie skutecznych programów szkoleniowych, mentoringu i transferu wiedzy, które umożliwiają przekazanie know-how techników utrzymania ruchu innym członkom zespołu (np. produkcji, jakości). Dzięki temu, wiedza techniczna jest zabezpieczona i dostępna dla całej organizacji, co przyczynia się do poprawy niezawodności parku maszynowego. Rozwój techników poprzez ukierunkowane szkolenia to nie tylko ograniczenie awaryjności parku maszynowego. Udział w konferencjach, prelekcjach czy innych wydarzeniach branżowych daje im możliwość zdobywania wiedzy która może okazać się bardzo cenna w procesie Ciągłego Doskonalenia (usprawnienia maszyn).

 

Skuteczne połączenie Business HR i TPM wymaga odpowiedniej strategii i współpracy między działami. Kluczowym aspektem jest komunikacja i wymiana informacji między HR a technikami utrzymania ruchu. Wspólnie ustalane cele, plany szkoleniowe i strategie rozwoju pozwalają na skoordynowane działania, które przynoszą korzyści dla całego przedsiębiorstwa. Warto też zadbać o komunikację w drugą stronę. Jasne określenie potrzeb co do funkcjonalności parku maszynowego  ( np. FMEA) pozwoli stworzyć plany przeglądów (Planned Maintenance) dostosowane do potrzeb organizacji.

Współczesne technologie, takie jak systemy zarządzania personelem (HRMS) i systemy zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS), mogą również wspierać połączenie Business HR i Utrzymania Ruchu. Dzięki nim możliwe jest lepsze monitorowanie i analizowanie danych związanych z personelem i utrzymaniem ruchu, co umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji i optymalizację  tychże procesów.

Podsumowując, połączenie Business HR i TPM przynosi liczne korzyści dla przedsiębiorstwa. Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i niezawodność parku maszynowego są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu biznesowego. Inwestowanie w szkolenia pracowników, współpracę między działami HR i Utrzymania Ruchu, oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii to kluczowe czynniki, które przyczyniają się do efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Często mówię, że firma bez ludzi to tylko ściany. Dlatego warto rozwijać to, co przekształca owe ściany w organizację i buduje kulturę pracy w danym miejscu. To ludzie, największy potencjał dla HR i TPM,

#BusinessHR #UtrzymanieRuchu #zarządzaniezasobamiludzkimi #niezawodnośćmaszyn #rozwojpracowników #CMMS #AutonomiczneUtrzymanieRuchu #Corazlepszaprodukcja #RCM #HR #lidership

Oceń proszę post

Wybierz liczbę gwiazdek.

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 4

Oceń pierwszy

Leave a comment