Relacje z dostawcami w duchu Lean Management

W moim poprzednim artykule odniosłam się do ogólnych założeń Lean Management w dziale Zakupów, udowadniając, że koncepcja ta ma także swoje zastosowanie w innych działach oprócz produkcji, z którą to najczęściej jest utożsamiana.

W dzisiejszym artykule pragnę przybliżyć jak podejście Lean Management ma się do kwestii relacji z dostawcami.

W tabeli poniżej zestawienie praktyk dotyczących się relacji z dostawcami oraz praktyk stosowanych
w organizacji stosującej podejście Lean Management.

 

Pierwszym krokiem do wypracowania Strategii relacji z dostawcami jest dokonania dogłębnej analizy portfela produktów. Można do tego celu wykorzystać analizę ABC/XYZ bądź wykorzystując Macierz Kraljic’a.

 

 

  Rys.1  Analiza ABC/XYZ

 

 

    Rys.1  Macierz Kraljic’a

 

Na podstawie dokonanego podziału portfela zakupowego można przystąpić do określenia Strategii współpracy z dostawcami oraz do strategii optymalizacji wewnętrznych.

W dzisiejszym artykule skupię się na produktach „strategicznych” oraz „wąskich gardłach”, ponieważ to one mają duże ryzyko związane z dostępnością równocześnie wpływając na wynik kosztowy firmy.   Dostawcy obu grup produktów to kandydaci do budowania ścisłych relacji partnerskich.

Firmy kupują od swoich dostawców nie tylko produkty i usługi, lecz także wiedzę, umiejętności
i  doświadczenie (know-how). W partnerskiej relacji z dostawcą, kupiec wraz z dostawcą dążą do identyfikowania i eliminowania MUDA z łańcucha dostaw

Kupiec, który działa w duchu Lean poszukuje w relacjach z dostawcami sytuacji win-win, w której obie strony są dla siebie partnerami mającymi wspólny cel.

Proces rozwoju dostawców (Supplier Develepment) ma zastosowanie szczególnie dla zakupów strategicznych, które są krytyczne dla działania firmy.  Współpraca z takim dostawcą musi mieć charakter długofalowy.  Proces rozwoju dostawcy wymaga od obu partnerów wsparcia finansowego, kapitałowego i personalnego, szybkiego dzielenia się wrażliwymi informacjami, oraz stworzenia efektywnego systemu pomiaru i poprawy wyników.

Do najczęściej stosowanych praktyk rozwoju dostawców należą:

  • Program szkoleniowy dla dostawców
  • Seminaria dla dostawców zorientowane na doskonalenie
  • Oddelegowanie ekspertów, np. inżynierów procesowych czy menadżerów jakości
  • Dzielenie się oszczędnościami uzyskanymi w wyniku realizacji programu
  • Zapewnienie informacji zwrotnej dostawcy w celu jego rozwoju
  • Pomoc w doskonaleniu systemu zarządzania zapasami i dostawami
  • Włączanie dostawców już na etapie projektowania produktów, w celu  pozyskania wiedzy ekspertskiej czy dostępu do technologii (tzw. Early Supplier Involvment – ESI)

 

Podsumowując, partnerstwo w biznesie to myślenie o interesie swojej firmy oraz drugiej strony, ponieważ w długiej perspektywie podejście partnerskie jest po prostu bardziej efektywne.

Najprościej mówiąc: jeśli firmy są partnerami biznesowymi, to obydwie muszą czerpać satysfakcjonujące je korzyści z nawiązanej relacji.

W strategii win – win chodzi o to, aby poszukiwać takich rozwiązań, które dla obu stron będą korzystne i które obie strony będą traktowały zwycięsko. Warto przy tym pamiętać o prawidłowej komunikacji i rozmawianiu o tym, co każda ze stron uważa za wygraną.

Stosując podejście partnerskie firma jest w stanie zbudować pozycję rzetelnego partnera, z którym będzie warto podjąć współpracę oraz uczciwego pracodawcy, który odpowiedzialnie traktuje swoich pracowników oraz partnerów biznesowych.

 

cdn.

Sylwia Kruczyńska

Oceń proszę post

Wybierz liczbę gwiazdek.

Średnia ocena 4 / 5. Liczba głosów 3

Oceń pierwszy