Analiza krytyczności maszyn ABC w ramach TPM

Analiza krytyczności maszyn ABC w ramach TPM

Analiza krytyczności maszyn jest narzędziem, które ułatwia podejmowanie decyzji służbom utrzymania ruch jak i innym managerom na wielu płaszczyznach. Wykonana zespołowo, oparta o zdrowy rozsądek, znajomość procesu, rynku i do tego wsparta danymi historycznymi (czytaj mierzalnym doświadczeniem) pozwala na szybszą reakcję techników, obniżenie kosztów magazynu czy też na poprawę działań TPM.

Po pierwsze praca zespołowa.

Analiza krytyczności maszyn ABC może być stosowana przez wiele działów, nie tylko UR. Dlatego też do poprawnego wykonania analizy potrzebne jest kilka działów. Poniżej znajdziesz działy, które w zależności od organizacji, powinny wziąć udział w analizie krytyczności

Dział BHP – Dlaczego? W zależności od procesu czy też firmy może się tak zdarzyć, że awaria maszyny lub linii będzie miała wpływ na środowisko naturalne.  Metoda usuwania awarii też może należeć do niebezpiecznych (np. awaria pieca i wysoka temperatura).

Dział Produkcji –  „serce firmy” . Wiedza o tym co, gdzie jest produkowane, które maszyny mogą co produkować jest bezcenna. Ma to duży wpływ na ocenę krytyczności. Sam fakt, czy w przypadku dłuższej awarii jesteśmy w stanie przejść na inną linię, maszynę może znacząco podnieść lub obniżyć ocenę ABC.

Dział Technologii – tu powinna być ta sama, jeśli nie większa wiedza dotycząca procesu i wyposażenia. Czy w wypadku dłuższego postoju, mamy zwolnione procesy na innych liniach?  Czy jest możliwa produkcja z punktu widzenia klienta?

Dział UR – Ten dział to motor napędowy analizy krytyczności ABC.  Trzeba  umieć, na podstawie danych, określić średni czas awarii dla parku maszynowego (MTTR), wyznaczyć MTBF, OEE. Wiedza na temat dostępności ewentualnych części zamiennych na magazynie jest w tym przypadku kluczowa.

Dział zakupów – jako dział wspierający w tym przypadku wzmacnia służby techniczne w tematyce związanej z zakupami podzespołów. Dostępność, czas dostawy podzespołów – są to kluczowe dane w analizie ABC.

 

     Powołanie zespołu

Jak już wspominałem, ocena krytyczności ABC to praca zespołowa. Dlatego też zanim każdy dział zacznie oceniać nasz park maszynowy należy wspólnie określić kryteria oceny. Granice, zakres kryteriów do oceny mogą być różne w zależności od organizacji. Dla jednych 10000 PLN to olbrzymie straty dla innych organizacji coś, z czym można się pogodzić. Tak samo rzecz ma się w przypadku np. czasu awarii. W branży automotive 2 dni postoju mogą oznaczać kolosalne problemy z utrzymaniem dostaw gdzie ten sam stracony czas w innym sektorze przemysłowym będzie „szybką” reakcją. Jak mówią mędrcy, „to zależy”. Poniżej znajdziesz przykłady kryteriów oceny dla działu Produkcji, Utrzymania Ruchu, Logistyki ( od strony klienta) czy tez BHP. Zaadoptuj je lub zmień według uznania.

 

 

Kryteria oceny dla działu PRODUKCJI:

 

Kryteria oceny dla działu UTRZYMANIE RUCHU

 

 

Kryteria oceny dla działu LOGISTYKA /PLANOWANIE:

Kryteria oceny dla działu BHP

    Ocena maszyn

Kiedy mamy już oszacowane kryteria oceny dla działów które będą brać udział w analizie, musi nastąpić etap oceny. Każdy z działów ocenia park maszynowy, linie, wyposażenie przez pryzmat własnych kryteriów i doświadczenia.  Z pewnością taka ocena nie należy do zadań prostych. Z jednej strony ciężko przewidzieć co może się wydarzyć na maszynie i jakie będą tego efekty. Z drugiej strony trzeba zachować chłodny umysł i patrzeć na ewentualne skutki w sposób realny. Szansa, że kilka maszyn, które mogą produkować ten sam produkt, zepsuje się w tym samym czasie i na dłuższy  czas jest znikoma. Oczywiście, sceptyk może powiedzieć, że szansa zawsze jest. Pytanie czy  kiedykolwiek tak się stało chociaż częściowo?

 

     Podsumowanie wyników

Kiedy otrzymamy już dane z wszystkich działów które powinny wziąć udział w ocenie, czas na podsumowanie wyników i wyciągnięcie wniosków. Jedną z metod jest wyciągnięcie średniej. Teraz, w zależności od wyniku jaki otrzymamy, określamy krytyczność maszyny w oparciu o decyzje zespołów. Poniższa tabela pokazuje klasy krytyczności w zależności od wyniku.

 

     Ocena końcowa i praca z macierzą krytyczności ABC

Kiedy mamy już średnią ocenę  zespołu, określenie krytyczności maszyny nie powinno stanowić problemu.  Warto jednak zawsze podchodzić racjonalnie do samej analizy i wyników. Choć nie powinno to być regułą, może się zdarzyć że pomimo uzyskania niskiej oceny jesteśmy przekonani o krytyczności maszyny (np. z punktu widzenia BHP). Dla takich przypadków zawsze warto zrobić wyjątek.

W czym może pomóc nam analiza krytyczności ABC?

Zastosowań jest wiele, i każdy może znaleźć także własne natomiast najpopularniejsze zastosowania to:

  • W przypadku wielu awarii – pomocne narzędzie w doborze priorytetów napraw dla dyżurnego UR
  • Planowanie działań TPM
  • Egzekwowanie działań TPM / przeglądów / remontów maszyn
  • Decyzje dotyczące posiadania części zamiennych dla danych maszyn
  • Decyzje dotyczące predykcji jak wibroakustyka, termowizja
  • Planowanie działań innych działów jak Jakość, Technologia

 

Jest jeszcze jeden plus takiego podejścia do oceny krytyczności maszyn. Podejmujemy ją wspólnie jako zespół, wiec można oczekiwać, że będziemy jej też wspólnie używać jako zespół i szanować decyzje jakie każdy członek zespołu podejmuje w oparciu o analizę krytyczności ABC maszyn.

 

Mam nadzieję, że analiza maszyn ABC ułatwi Ci codzienną pracę.

W zakładce „Bezpłatne narzędzia” możesz znaleźć arkusz oceny ABC do pobrania i wykorzystania w Twojej organizacji. Powodzenia i daj znać w komentarzu, jak wykorzystujesz analizę ABC maszyn. https://corazlepszaprodukcja.pl/bezplatne-narzedzia/

Adrian Motyl - pasjonat TPM / SMED

Pasjonat TPM, SMED, optymalizacji prac Utrzymania Ruchu i podnoszenia efektywności parku maszynowego

PS.

Przeczytaj także:

 

Piramida eskalacji postoju maszyny

Dobór metody przeciwdziałania awariom w TPM

Jak skrócić czas awarii maszyny?

Raport awarii czyli jak uczyć się na błędach

Oceń proszę post

Wybierz liczbę gwiazdek.

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów 8

Oceń pierwszy

06 comments on “Analiza krytyczności maszyn ABC w ramach TPM

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *