Wpływ gier i integracji na rozwój pracowników

Jak skutecznie wpłynąć na zaangażowanie całego zespołu? Jak usprawnić w nim komunikację? Jak sprawić, aby jego członkowie mogli lepiej się ze sobą poznać?

Na pomoc przychodzi integracja w formie gier zespołowych i teambulding w różnej formie. Od gier terenowych, po zabawy konstruktorskie, kończąc na grach szkoleniowych, które mogą być atrakcyjną formą uzupełniającą teoretyczne zajęcia i wykłady. Wszystko w zależności od konkretnych potrzeb, które należy przed przygotowaniem planu i główną realizacją (działaniem) zbadać, aby móc je lepiej poznać.

Gry wpływają na integrację uczestników, wypracowanie zasad skutecznej komunikacji oraz efektywną współpracę zespołu. Dzięki użyciu mechanizmów grywalizacji takich jak: rankingi, tabele rekordów, zdobywanie nagród, odnajdywanie ukrytych elementów, poznawanie tajemnic, sprawdzanie swoich umiejętności praktycznych i wiedzy uczestnicy potrafią mocniej zaangażować się we wspólne działania.

Grywalizacja to czerpanie radości z pokonywania przeszkód, zdobywania nagród i rywalizacji, a także podnoszenia własnych i zespołowych umiejętności, które dzięki grom są widoczne w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą zachodzące reakcje i mogą wyciągać wnioski, które z tego płyną, a przez to udoskonalać konkretne reakcje i działania. Dobrze wyciągnięte wnioski czyli informacje zwrotne i następnie ich opracowanie przy współudziale trenera dają bardzo pozytywny efekt.

Jednocześnie należy także wziąć pod uwagę, że gry często organizowane są poza miejscem pracy, co pozwala na sprawdzenie się uczestników w innym otoczeniu, a to może pokazać jak zachowują się oni w innym miejscu niż środowisko pracy. Takie podejście daje możliwość obserwacji w jaki sposób komunikują się z otoczeniem, jak reagują na dane sytuacje, z jakim zaangażowaniem podchodzą do realizacji konkretnych zadań, jak reagują na różne bodźce emocjonalne np. stres, czy przełamywanie barier strachu.

Ciekawym efektem gier jest także odkrywanie ludzkich potencjałów oraz talentów. Jeśli odpowiednio zaangażujemy uczestników dając im konkretne zadania do zrealizowania, wówczas możemy odkryć ich na nowo, co też można wykorzystać później w działaniach firmy.

Nauka przez doświadczenie

W szkoleniach team bulding dobrą praktyką jest, aby stawiać uczestników przed różnymi złożonymi problemami o różnym stopniu trudności, zawsze mając na uwadze, że mają one mieć dobrze rozłożony bilans, poziomy i ich stopnie. Dzięki temu uczestnicy doświadczają komunikacji w zespole, kreatywnego myślenia i wspólnego poszukiwania rozwiązań, planowania oraz działania na rzecz wspólnego celu. Jednocześnie często działają pod presją czasu, a także współodpowiedzialności za realizowane cele.

Dlatego gry integracyjne są świetnym narzędziem również pod względem wykorzystania ich do pracy w zespole przez menadżerów i team liderów. Dzięki wspólnej pracy nad różnymi problemami oraz radzeniem sobie z napotkanym trudnościom uczestnicy poznają słabe i mocne strony swojego zespołu. A to daje możliwość, aby wypracować w zespole zasad komunikacji i współpracy.

 

Dobrze jest również, aby analizując to co zaszło podczas realizacji zadań, uczestnicy mogli podzielić się na moderowanej sesji swoimi doświadczeniami i wnioskami, tak, aby zostały wypracowane, bądź udoskonalone zasady i metody pracy i współpracy mające realny wpływ na usprawnienie działań w firmie.

Na początku należy jednak opracować program szkolenia team building, aby zrobić to skutecznie należy wziąć pod uwagę:

  • Cele, jakie przed uczestnikami stawia organizacja
  • Typ i charakter uczestników
  • Wielkość grupy szkoleniowej
  • Czas trwania
  • Miejsce realizacji
  • Efekt (co ma dać konkretne działanie uczestnikom)

Gry integracyjne i szkoleniowe mogą przyjąć różna formę i program, mogąc być odpowiedzią na to jak:

  • Skutecznie integrować zespól – jak budować relacje i zaufanie w zespole oraz wpływać na efektywną komunikację. Sprzyjają pogłębieniu wiedzy o ludziach -szczególnie od strony pozazawodowej, wprowadzają swobodną atmosferę i pozytywną energię do zespołu.
  • Skuteczną komunikację – co przekłada się na uczenie zasad efektywnej komunikacji w zespole i pomiędzy zespołami. W tym komunikacji werbalnej, aktywnego słuchania i porządkowania chaosu komunikacyjnego. Gry te doskonale pokazują, co można osiągnąć poprzez sprawną komunikację oraz do czego może doprowadzić bałagan informacyjny w zespole. Uczą również zasad uporządkowanego i efektywnego obiegu informacji oraz zarządzania komunikacją w firmie.
  • Efektywną współpracę w zespole – poprzez pokazanie uczestnikom różnic miedzy działaniem jednostkowym, a działaniem zespołowym na rzecz wspólnego celu. Dzięki temu uczestnicy uświadamiają sobie jak sprawnie może pracować zespół planujący swoje działania, określający zadania i wykorzystujący potencjał członków zespołu. Wyciągają również wnioski o najważniejszych elementach pracy efektywnego zespołu.

Obok gier i działań integracyjnych są również symulacje dzięki którym, uczestnicy mają okazję zastosować wypracowane wcześniej wnioski w praktyce. Dzięki nim mogą sprawdzić skuteczność planowania zadań, planowania wspólnego budżetu i zarządzania rozproszonym zespołem.

Podsumowując gry demonstrują uczestnikom jak ich zachowania przekładają się na ich skuteczność w realnym działaniu oraz jakie mają one przełożenie w dłuższej perspektywie czasu. Jednocześnie ich ciekawa, zróżnicowana forma idealnie wpływa na chęć i siłę zaangażowania uczestników. Po wielu latach ich realizowania mogę stwierdzić, że są one skutecznym sposobem na rozwój każdego zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dariusz Jaszcz
Event Manager i człowiek do zadań specjalnych. Siła spokoju i
profesjonalizmu. Pasjonat ciągłego rozwoju, ninja socjal mediów, dobry
szkoleniowiec i zapalony marketingowiec. Krążą słuchy, że świetnie
gotuje!

https://www.facebook.com/dariusz.jaszcz/https://

www.linkedin.com/in/dariuszjaszcz/

https://www.instagram.com/dariuszjaszcz/

 

 

Oceń proszę post

Wybierz liczbę gwiazdek.

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 4

Oceń pierwszy

Leave a comment