Lider czyli kto?

LIDER CZYLI KTO?

Lider, to ktoś za kim inni chcą podążać, bo widzą w nim dobrego opiekuna, mentora czy osobę z misją i wizją jej realizacji.

Z doświadczenia wiem, że aby odnieść sukces jako lider, trzeba być autentycznym, nie spinać się nadmiernie, nie podporządkowywać sobie ludzi na siłę, być dla innych takim jakim chciałbyś być dla siebie. Być człowiekiem który jest świadomy swoich zalet i wad, potrafiącym się postawić na miejscu drugiego człowieka. Powinien posiadać sporo cierpliwości, być wymagającym, ale także powinien mieś pogląd na cały zespół, aby reagować, gdy zaczyna się w nim źle dziać. W praktyce jest to osoba, która potrafi zjednoczyć sobie ludzi i odpowiednio nimi zarządzić, aby osiągnąć postawiony cel.

Ale czy na pewno mamy takich liderów? W większości firm liderem zostaje osoba z wewnętrznej rekrutacji lub mianowana przez kogoś z firmy. Naturalną koleją rzeczy w firmie powinno być szkolenie dla takiej osoby, aby ją wesprzeć w jej nowym zadaniu. Niestety często bywa tak, że lider nie otrzymuje wsparcia i nie przechodzi żadnego szkolenia związanego ze swoją nową rolą.

Istnieje szereg kroków, które lider powinien podjąć aby zapewnić sukces swojemu zespołowi. Lider nie tylko musi zrozumieć cele i zadania ale także w jasny sposób przedstawić je swojemu zespołowi. Powinien poświęcić sporo czasu na obserwację współpracowników, dzięki której pozna i oceni ich umiejętności. Przydatna tutaj jest umiejętność zadawania właściwych pytań, aktywne słuchanie oraz wspieranie innych.

Lider nieodpowiednio przygotowany do swojej roli może przyjąć postawę „toksyczną”. Toksyczni liderzy tworzą atmosferę wrogości, w której ludzie względem siebie kierują się podejrzliwością, brakiem zaufania, ostrą rywalizacja, zanikiem zaangażowania, apatią czy niskim stopniem integracji się zespołu. A co za tym idzie osiągają coraz gorsze wyniki. Styl zarzadzania takiego lidera jest autorytarny, oparty na wydawaniu rozkazów, bezwzględnie nastawiony na osiągnięcie celu. Toksycznym liderom brakuje empatii i umiejętności współpracy z innymi. Są skoncentrowani wyłącznie na sobie. Toksyczny lider może osiągnąć cel w krótkim odstępie czasu, w dłuższej perspektywie jego postawa niszczy całkowicie atmosferę w pracy.

Jedną z najważniejszych cech jaką powinien posiadać lider jest poczucie własne wartości. Jest to świadomość swojej wyjątkowości, pewnych talentów i zdolności.  Czując się kimś znaczącym, niepowtarzalnym, obdarowanym szeregiem cennych cech charakteru i umiejętności. Taki lider ma odwagę myśleć jako zwycięzca, nie boi się podejmować nowych wyzwań, a problemy które są codziennością rozwiązuje z powodzeniem i bez zbędnego stresu. A drobne niepowodzenia i krytykę przyjmuje z godnością i potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Przywództwo, postawa i poczucie własne wartości, to dopiero początek tej drogi. Lider musi nabyć wiedzę i umiejętności dotyczące komunikacji, motywowania, delegowania zadań oraz budowania zespołu. Bycie liderem nie zwalnia cię także z dbania o swój własny rozwój.

„Większość nas poznaje, czym jest przywództwo, w dniu kiedy zostaje liderem(szefem) i zasady się zmieniają. Przedtem twoja praca dotyczyła wyłącznie ciebie. Teraz dotyczy innych” – Jack Welch.

 

Źródła:

I.Majewska-Opielka: Umysł lidera, P.F.Drucker: Menadżer skuteczny, J.Welch: Winning znaczy zwyciężać

 

Oceń proszę post

Wybierz liczbę gwiazdek.

Średnia ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 17

Oceń pierwszy

One comment on “Lider czyli kto?

  • Marcin Marzec , Direct link to comment

    Pracowałem z Agnieszką wiele lat i największym dla nas wyzwaniem było zawsze trzymanie się opisanej wizji lidera. Smutnym faktem jest, że najważniejsze w organizacji osoby są czyli liderzy liniowi pracujący bezpośrednio z operatorami są najbardziej niedocenieni i najmniej przygotowani do roli lidera zespołu.
    Dlatego niezwykle ważne jest aby było więcej takich osób jak Agnieszka. Żeby było więcej trenerów i kierowników produkcji w jednej osobie tak jak Agnieszka, którzy rozumieją potrzebę kształcenia lidera w jego roli.

Leave a comment